Majandus kõigi jaoks

Leia värskeid teadmisi sotsiaalmajandusest lihtsal ja selgelt mõistetaval viisil. Me soovime aidata kõikidel kodanikel aru saada majandusest ja turu toimimisest. Seda eriti kriisiaedadel. Selleks me soovime leida uut viisi majanduslikust mõtlemisest.

Pildid: vasak: Karan Bhatia on Unsplash, parem: National Bank of Ukraine keskkonnast flickr.com