Kes

See kaheaastane projekt viib kokku seitsme Euroopa riigi täiskasvanute koolitajad, majandusteadlased, sotsiaalteadlased ja mõndade valitsusväliste organisatsioonide, ülikoolide ja ettevõtete esindajad. Eesmärk on ühendada erinevad pädevused ja kajastada sotsiaalmajanduslikke probleeme riikidevaheliselt. Siin on meie organisatsioonide lühikirjeldused.

Organisatsioonide sotsiaalmeedialingid leiate veebilehe ingliskeelsest versioonist.

Kultuuridevahelise Kodanikuhariduse Instituut pakub kodakondsusharidust poliitilistel, sotsiaalsetel ja majanduslikel teemadel. Weltgewandt („maailmale avatud”) keskendub a) poliitikas ja ühiskonnas toimuvate arengute mõistmisele, b) demokraatiaalase teadlikkuse tõstmisele ja selle väärtuste hoidmisele ning c) kodanike julgustamisele et soodustada nende aktiivset osalemist sotsiaalses elus. Võttes arvesse tänapäevase ühiskonna mitmekesisust, tugevdab Weltgewandt e.V. ka dialoogi eri kultuuridest pärinevate inimeste vahel, erineva sotsiaalse konteksti vahel, põlvkondade ja elustiili erinevustest.

AVITEUM on muutuste ja kasvu katalüsaator. Läbi laiaulatusliku nõustamise, pädevuse suurendamise, projektide arenduse ja elluviimise ning haridusteenuste pakkumise loome tõhusaid lahendusi, mis aitavad nii eesmärgipäraselt nii organisatsioonidel kui ka üksikisikutel oma potentsiaali maksimaalselt ära kasutada ja jõuda ühisele sotsiaalsele mõjule, et luua kõigile parem tulevik. AVITEUMI kompetentsus keskendub parendustele järgmistes valdkondades: haridus, ettevõtlus, võrdsed võimalused, tööturg, sotsiaalteenused ja kogukonna arendamine.

Finantsõiguslik Iirima (endine Iirimaa Võla- ja Arengukoalitsioon) on ülemaailmne finantsõiguse organisatsioon. Tahame kõigile ausat ja õiglast ühiskonda. Tahame finantssüsteemi, mis teeniks mitte ainult mõne inimese, vaid kõigi inimeste vajadusi ja mis ei võta planeeti kui kingitusena. Me kaasame inimesi kriitiliselt mõistma globaalse ebavõrdsuse ja võimusuhete struktuurilisi põhjuseid. Meie eesmärgiks on suurendada Iirimaa inimeste teadlikkust, et võtta kasutusele meetmeid suurema majandusliku õigluse tagamiseks kogu maailmas. Ebavõrdsuse vastu võitlemine ja õiglasema ühiskonna saavutamine eeldab jõustruktuuride kritiseerimist nii meie ühiskonnas kui ka kogu maailmas – tuues välja ebavõrdsuse põhjused, mitte sümptomid.

ITD missiooniks on uute sotsiaalsete, kultuuriliste, hariduslike ja majandusarengu uute mudelite ja projektide arendamine. Kohalikust vaatepunktist on meie eesmärk suurendada kodanike heaolu läbi konkreetsete ja integreeritud vastuste vastavalt inimeste, organisatsioonide ja territooriumide vajadustele, edastades kogemusi ja teadmisi nendega seotud organisatsioonidest. ITD tegevused põhinevad pideval mudelite ja edukate toimingute vahelisel dialoogil ning uuenduslike lahenduste leidmisel kliendi vajadustele, eriti Euroopas ja Ladina-Ameerikas.

Peipsi Koostöö Keskus (Peipsi CTC) asutati 1994. aastal eesmärgiga edendada jätkusuutlikku arengut Eesti-Vene piiriäärsetes kogukondades. Praegused projektid keskenduvad 1) maailma- ja keskkonnaharidusele ning 2) sotsiaalsele kaasatusele ja kogukonna arendamisele. Peipsi CTC meeskonna interdistsiplinaarne lähenemisviis projekti elluviimisel tuleneb tihedast koostööst paljude lõppkasutajateks olevate organisatsioonidega, sealhulgas väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetega, koolidega, valitsusväliste organisatsioonidega ja kohalike omavalitsustega mõlemal pool piiri. Peipsi CTC-l on 20-aastane koostöökogemus piirialade haridusasutustega. Korraldatakse õpetajakoolitusi, töötubasid lastele, suvelaagreid, koostatakse metoodilisi materjale, korraldatakse võistlusi, kampaaniaid jne. Samuti on organisatsioonil haridusministeeriumi poolt välja antud koolitusprogrammide läbiviimise litsents. Peipsi CTC-l on väga head rahvusvaheliste projektide elluviimisel kogemused ja oskused, on olnud ka juhtpartner.

Viini Majandus- ja Ettevõtlusülikool on üks kaasaegsemaid majandusteaduste ülikoole, kus on pisut alla 23 000 üliõpilase 110 riigist. Tänu EQUISe, AACSB ja AMBA akrediteerimisele kannab see “kolmekordse akrediteerimise” nime. Intensiivset ja mahukat teadustööd viljeleva avaliku ülikoolina on Viini Majandus- ja Ettevõtlusülikoolil kohustus ühiskonna ees valmistada ette üliõpilasi võtma vastutust ettevõtluses ja ühiskonnas.

WSEI on mitteriiklik kõrgkool, mis asutati 2001. aastal. WSEI pakub erinevaid ülikooliprogramme, kus kokku õpib üle 6000 õpilase. See on riiklikult tunnustatud ülikool, mis näitab, et hariduse toetamiseks, koolituste elluviimiseks ja uurimiseks on oluline koostöö EL-i organisatsioonidega ja asutustega. WSEI pakub eristuvat haridusalast kogemust mitmesuguste kutsealaselt seotud kursuste / bakalaureuse-, magistri- ja magistriõppe kursuste kaudu, mida toetavad tugevad teadusuuringud ja teadmiste edasiandmine.