Kdo

Fresh-up Economics je dvouletý projekt, který propojuje vzdělavatele dospělých, ekonomy, sociální vědce a další experty z nevládních organizací, univerzit i firem ze sedmi evropských zemí. Díky různým profesním zkušenostem a kompetencím se nám daří nahlížet na totožná témata z různé perspektivity a přinášet netradiční pohled. Níže uvádíme více informací o našich organizacích.

Linki do social mediów organizacji partnerskich znajdują się w wersji angielskiej tej strony.

weltgewandt. Institut pro mezikulturní občanské vzdělávání poskytuje občanské vzdělání v politických, sociálních a ekonomických otázkách pro všechny. weltgewandt („otevřený světu“) se zaměřuje na a) porozumění současnému vývoji v politice a společnosti, b) zvyšování povědomí o tom, co je demokracie a jaké hodnoty jsou potřebné pro její fungování, a c) podpora občanů k aktivní účasti na společenském životě. S přihlédnutím ke stávající pluralitě moderních společností weltgewandt e.V. také posiluje d) dialog mezi lidmi různých kultur, sociálních kontextů, generací a životních stylů.

AVITEUM pomáhá organizacím i jednotlivcům, kteří se snaží řešit společenské problémy a usilují o pozitivní dopad. AVITEUM funguje jako katalyzátor změn a růstu a poskytuje služby v oblasti strategického rozvoje, tvorby grantových žádostí, projektového řízení a rozvoje potenciálu. Stavíme na více než 12 letech zkušeností s tvorbou a řízením národních i mezinárodních projektů v těchto oblastech: zkvalitňování vzdělávání, rovné příležitosti na trhu práce, podpora sociálního podnikání, sociální služby či komunitní rozvoj.

Finanční Spravedlnost Irsko (dříve Dluhová a rozvojová koalice Irsko) je celosvětová organizace podporující finanční spravedlnost. Její vizí je spravedlivá a férová spolčenost pro všechny. Usiluje o podporu finančího systému, který slouží potřebám lidí a nevnímá planetu jako samozřejmost. Kriticky zapojuje občany, aby pochopili strukturální příčiny globálních nerovností a mocenských vztahů. Jejím cílem je posílit občany v Irsku, aby přijímali informovaná opatření pro větší hospodářskou spravedlnost na celém světě. Řešení nerovnosti a dosažení spravedlivější společnosti vyžaduje kritiku mocenských struktur jak v národním, tak i globálním kontextu a zdůrazňování příčin nerovností, spíše než jejich symptomů.

Finanční Spravedlnost Irsko (dříve Dluhová a rozvojová koalice Irsko) je celosvětová organizace podporující finanční spravedlnost. Její vizí je spravedlivá a férová spolčenost pro všechny. Usiluje o podporu finančího systému, který slouží potřebám lidí a nevnímá planetu jako samozřejmost. Kriticky zapojuje občany, aby pochopili strukturální příčiny globálních nerovností a mocenských vztahů. Jejím cílem je posílit občany v Irsku, aby přijímali informovaná opatření pro větší hospodářskou spravedlnost na celém světě. Řešení nerovnosti a dosažení spravedlivější společnosti vyžaduje kritiku mocenských struktur jak v národním, tak i globálním kontextu a zdůrazňování příčin nerovností, spíše než jejich symptomů.

Peipsi CTC byla založena v roce 1994 za účelem posílení udržitelného rozvoje v estonsko-ruských hraničních komunitách. V současnosti se zaměřuje na 1) globální a environmentální vzdělávání a 2) sociální začlenění a rozvoj komunit. Interdisciplinární přístup týmu Peipsi CTC k realizaci projektu vychází z úzké spolupráce s místními organizacemi, včetně malých a středních podniků, škol, nevládních organizací, místních obcí z obou stran hranice. Peipsi CTC má 20 let zkušeností s prací se vzdělávacími institucemi v příhraniční oblasti. Organizuje školení učitelů, workshopy pro děti, letní tábory, vytváří metodické materiály, soutěže, kampaně atd. Je také držitelem licence pro realizaci vzdělávacích programů vydávaných ministerstvem školství. Peipsi CTC má dlouholeté zkušenosti s realizací mezinárodních projektů.

Vídeňská univerzita ekonomie a podnikání je jednou z nejmodernějších evropských ekonomických univerzit s necelými 23 000 studenty pocházejícími ze 110 zemí. Díky akreditaci EQUIS, AACSB a AMBA je hrdým nositelem vzácné „trojité akreditace“. Jedná se o veřejnou univerzitu s bohatým vědeckým zázemím, která připravuje své studenty k odpovědné a aktivní participaci v podnikání i společnosti.

WSEI je nestátní vysokoškolská instituce založená v roce 2001. WSEI nabízí úplné vysokoškolské studijní programy v celé řadě akademických oborů s více než 6 000 studenty. Je nejen národně uznávanou univerzitou, ale zapojuje se i do mezinárodních partnerství s organizacemi a institucemi EU na podporu vzdělávání a výzkumu. WSEI nabízí jedinečnou vzdělávací zkušenost prostřednictvím řady odborně propojených pregraduálních i postgraduálních kurzů podporovaných výsledky výzkumu a přenosu znalostí.