EKONOMIKA A TRH...

... důležitou roli ve společnosti a stále více utvářejí její charakter. Ale co je to trh? Kdo a jak vytváří peníze? Bude v důsledku digitalizace méně práce? Potřebujeme hospodářský růst? Jak vytvoříme sociální spravedlnost? Ekonomové a lektoři vzdělávání dospělých ze sedmi zemí EU vytvářejí vícejazyčnou vzdělávací platformu, která se zabývá těmito a dalšími otázkami. Zveme vás, abyste se přiblížili světu ekonomie a rozvíjeli nové chápání ekonomie. Může to být fascinující a vzrušující! Spojte se s námi!

Inspirace

Aktuality

NAŠE VZDĚLÁVACÍ PLATFORMA JE ONLINE

Chcete pochopit, jak vznikají peníze? Jaké jsou různé aspekty nerovnosti a jak je řešit? V čem spočívá hospodářský růst, změna klimatu a udržitelný rozvoj? Proč žijeme v "dluhové ekonomice" - a jak je to s globální spravedlností? Chcete se konečně dozvědět něco o daních, aniž byste museli zívat? Pak se ponořte do kurzů, které jsme pro vás na tato a další témata připravili. Nabízíme krátkou verzi pro přehled o každém tématu a také podrobnější informace pro ty, kteří se chtějí dozvědět více. Pro ty, kteří spěchají, jsme připravili krátký úvod ke každému kurzu. Lektoři...

SVĚT KOLEM NÁS V EKONOMICKÉM KONTEXTU

Jak čelit současným ekonomickým výzvám a nerovnostem? Partnerská organizace AVITEUM se sídlem v Praze / Česká republika uspořádala 22. června 2022 seminář, jehož cílem bylo představit vzdělávací platformu a podnítit výměnu názorů na ekonomické výzvy. Na programu byly tyto otázky: Jak ekonomika ovlivňuje naše životy? Mají ženy a muži rozdílné postavení na trhu práce? Co je feministická ekonomie a jak může přispět ke snížení nerovností? Jak se můžeme informovat o ekonomických otázkách? Jaké praktické nástroje k tomu máme k dispozici? Které z nich nabízí vzdělávací platforma? A konečně, jak můžeme řešit současné ekonomické výzvy?...

Není to záhada: Workshop o …

… základní sociálně-ekonomické vzdělávání v Lublinu/Polsku Sociální nerovnost, ekologie, klima, bydlení, zdraví, genderová spravedlnost atd. - téměř vše má ekonomický rozměr. Nemusíte mít vysokoškolské vzdělání, abyste tyto souvislosti pochopili. Přesně takový je přístup naší spolupráce kolegů ze sedmi evropských zemí. Ti se sešli od 22. do 26. února 2022 na pětidenním workshopu na univerzitě WSEI v Lublinu/Polsku, aby diskutovali o socioekonomických tématech a testovali metody pro ekonomickou gramotnost ve vzdělávání dospělých. Jedno zasedání začalo "ekonomickým speed datingem" o sociálních nerovnostech. Jakou souvislost vidí účastníci mezi nerovností a sebevědomím, jaké jsou souvislosti mezi nerovností a...

Peníze, příroda, sociální péče: Workshop

"To bylo mnohem lepší, než jsem čekal." "Výměna a kultura zpětné vazby byly velmi dobré. Komentáře k článkům byly relevantní a velmi užitečné. To se tak často nepraktikuje." "Spolupráce, to je smysl projektů EU." "Velmi na mě zapůsobily interaktivní didaktické části." "Dobrá atmosféra i přes online komunikaci." Účastníci projektu ze sedmi organizací ze sedmi evropských zemí se během jednoho týdne, od 16. do 20. listopadu 2020, dohodli na prvních sedmi příspěvcích do vzdělávací platformy. Kvůli krizi v koruně musel být seminář několikrát odložen a nyní se musel konat online. Mezi diskutovaná témata patřila Moderní...

Ekonomické zmocnění žen

Ženy jsou na trhu práce často znevýhodněny. Obvykle vydělávají méně na srovnatelných pozicích. Ženy jsou na řídících pozicích stěží zastoupeny. Jsou vnímány jako „riziková skupina“, jsou-li v postavení rodičů samoživitelů. A často jim chybí sebevědomí naplnit své kariérní vize. Zakladatelka české expertní organizace AVITEUM, která se zabývá podporou projektů se sociálním dopadem, se těmito otázkami zabývala ve svém příspěvku. Ten se zaměřoval na možnosti a nástroje podpory ekonomického postavení žen včetně podnikavosti. Zpětná vazba od dalších partnerů projektu #freshupeconomics byla velmi inspirativní a znovu otevřela otázku multiperspektivního přístupu a jeho důležitosti při prezentaci jakéhokoliv...

Umění dávat zpětnou vazbu

Práce na tvorbě vzdělávací platformy je sama o sobě procesem učení. To bylo zcela zřejmé již během naší poslední videokonference 6. 8. 2020. V dobrém slova smyslu. Diskutovali jsme o příspěvku, který vytvořili kolegové z Vídně, jehož tématem bylo „Klima a ekonomika“. Feedback jsme dali také estonským kolegům k jejich příspěvku na téma „Veřejné statky a sociální péče“. Záhy vyvstala otázka, zda a proč se snažit zahrnovat různé perspektivy a pohledy odlišných ekonomických škol. Přetížili bychom běžného čtenáře různými interpretacemi jednotlivých témat? Partneři projektu ze sedmi evropských organizací vycházejí z odlišných myšlenkových proudů ekonomiky....

Znovu, znovu, znovu: videokonference

Realizátoři evropských projektů aktivně využívali videokonference a online spolupráci již před vypuknutím pandemie koronaviru. V době vyhlášení výjimečného stavu jsme se tak s kolegy přesunuli výhradně do online prostoru a pokračovali jsme v započaté práci. Během našeho posledního setkání jsme diskutovali možnosti spolupráce na dálku. Uvědomujeme si, že zejména práce na metodických a didaktických materiálech a výměna zkušeností vyžaduje přímá setkání. Podpora evropské sounáležti a přenosu zkušeností však nyní záleží na otevření hranic pro všechny. Obrázek: Fabio Mangione on Unsplash/fotomontáž: SB, weltgewandt e.V.

Ekonomické strategie pro zvládnutí krize: Videokonference

Namísto pětidenního workshopu v estonském Tartu zahájila skupina kolegů ze sedmi zemí EU sérii videokonferencí. Během nich diskutovali o podobě vzdělávací platformy, kterou v současné době vyvíjejí. První setkání bylo věnováno rozboru dvou článků. Jeden byl napsán španělskými partnery z organizace ITD - Innovación, Transferencia y Desarrollo na téma "Ekonomické strategie pro řešení krizí: Úsporná politika nebo více vládních investic?" Druhý vytvořil kolega z polské WSEI Univerzity v Lublinu na téma: "Evropa: Soutěž nebo spolupráce"? Obě témata jsou velmi aktuální a reflektují současnou situaci v Evropě. Výměna názorů tak byla velmi podnětná a výstupy...

Naše první setkání v Praze

Česká partnerská organizace AVITEUM pozvala kolegy z Vídně (Rakousko), Tartu (Estonsko), Dublinu (Irsko), Lublinu (Polsko), Barcelony (Španělsko) a Berlína (Německo) na první projektové setkání v Praze od 7. do 9. listopadu 2019. Společně jsme naplánovali podobu a obsah vzdělávací platformy pro sociálně-ekonomické vzdělávání dospělých. Zejména jsme se znovu intenzivně zabývali cílovou skupinou a potřebami budoucích uživatelů. Diskutovali jsme o doladění ekonomických témat, která se budou zaměřovat na: trh a stát, práce, peníze, daně, dluh, migraci a globální spravedlnost. Nyní netrpělivě očekáváme první texty partnerských organizací, o kterých budeme diskutovat na příštím setkání.