Rozdíly v odměňování žen a mužů

Ženy a muži jsou za stejnou práci odměňováni rozdílně. Toto je fakt, který přetrvává navzdory skutečnosti, že mnoho vlád i Evropská unie má snahu tyto rozdíly potlačovat. Rozdíly mezi průměrným hodinovým výdělkem mužů a žen se v dílčích zemích EU diametrálně liší. Podle údajů Evropské komise (2018) ženy vydělávají o více než 16 % méně než muži. Nejvyšší rozdíl v odměňování žen a mužů je v Německu (20,8%), České republice (21,1%) a Estonsku (25,6%). Nejnižší rozdíl v odměňování žen a mužů je v Rumunsku (3,5%), Lucembursku (5,0%) či Itálii (5,0%).

  • V čem spočívají rozdíly v odměňování?
  • Jaké jsou rozdíly dle dílčích odvětví a v jendotlivých profesích?
  • Jaký dopad mají tyto rozdíly na sociální zabezpečení žen?

Odpovědi na tyto otázky najdete třeba zde: Rozdíly v odměňování žena a mužů v Evropě: infografika