GOSPODARKA I RYNEK ODGRYWAJĄ...

... ważną rolę w społeczeństwie i coraz bardziej kształtują jego charakter. Ale co to właściwie jest ten rynek? Kto i w jaki sposób tworzy pieniądze? Czy w wyniku cyfryzacji będzie mniej pracy? Czy potrzebny jest nam wzrost gospodarczy? Jak tworzymy sprawiedliwość społeczną? Ekonomiści i edukatorzy dorosłych z siedmiu krajów UE opracowują wielojęzyczną platformę edukacyjną dotyczącą tych i innych pytań. Zapraszamy do podejścia do świata gospodarki i rozwijania nowego rozumienia ekonomii. To może być fascynujące i ekscytujące! Skontaktuj się z nami!

Inspiracje

Aktualności

NASZA PLATFORMA EDUKACYJNA JEST ONLINE

Czy chciałbyś zrozumieć, jak powstają pieniądze? Jakie są różne oblicza nierówności i jak im zaradzić? Na czym polega wzrost gospodarczy, zmiany klimatyczne i zrównoważony rozwój? Dlaczego żyjemy w "gospodarce długu" - i co z globalną sprawiedliwością? Czy chcesz wreszcie dowiedzieć się czegoś o podatkach bez konieczności ziewania? W takim razie zanurz się w kursach, które napisaliśmy dla Ciebie na te i inne tematy. Oferujemy krótką wersję dla przeglądu każdego tematu, jak również informacje ogólne dla tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej. Dla tych, którzy się spieszą, przygotowaliśmy krótkie wprowadzenie do każdego kursu. Trenerzy edukacji...

Migracja a gospodarka

Uniwersytet Ekonomiczny WSEI w Lublinie zaprosił 23.06.22 na wydarzenie mające na celu przybliżenie projektu i jego rezultatów szerszej publiczności w Lublinie. Dwaj wykładowcy uniwersyteccy dr Marcin Marczuk i prof. Tomasz Wołowiec przedstawili projekt oraz treść napisanych przez siebie kursów na temat "Europa: Competition or Cooperation?" oraz "Migration: Efekty ekonomiczne i społeczne w Europie". Następnie Artur Grzesiak zademonstrował interaktywną i dydaktyczną część obu kursów. Następnie zaprezentował pozostałe kursy europejskich kolegów. Pan Grzesiak podkreślił, że zawartość platformy edukacyjnej została zaprojektowana z myślą o studentach, osobach dorosłych w różnych grupach wiekowych, a także edukatorach osób dorosłych. Kursy...

Nie jest to tajemnica: Warsztaty dotyczące …

… podstawowej edukacji społeczno-ekonomicznej w Lublinie/Polska Nierówności społeczne, ekologia, klimat, mieszkalnictwo, zdrowie, sprawiedliwość płciowa itd. - prawie wszystko ma wymiar ekonomiczny. Nie trzeba mieć wyższego wykształcenia, żeby zrozumieć takie powiązania. Właśnie takie podejście prezentuje nasza współpraca kolegów z siedmiu krajów europejskich. Spotkali się oni w dniach 22-26 lutego 2022 r. na pięciodniowych warsztatach na Uniwersytecie WSEI w Lublinie/Polska, aby omówić tematy społeczno-ekonomiczne i przetestować metody Economic Literacy w edukacji dorosłych. Jedna z sesji rozpoczęła się od "ekonomicznego speed datingu" na temat nierówności społecznych. Jaki związek widzą uczestnicy między nierównościami a wiarą w siebie, jakie...

Pieniądze, Natura, Dobrobyt: Warsztaty

"To było znacznie lepsze niż się spodziewałem". "Wymiana i kultura informacji zwrotnej były bardzo dobre. Komentarze do artykułów były m.in istotne i niezwykle pomocne. To nie jest tak często praktykowane." "Współpraca, to jest sens projektów unijnych". "Duże wrażenie zrobiły na mnie interaktywne części dydaktyczne". "Dobra atmosfera mimo komunikacji online". Przez tydzień, w dniach 16-20.11.2020 r., uczestnicy projektu z siedmiu organizacji w siedmiu krajach europejskich uzgodnili siedem pierwszych wkładów do platformy edukacyjnej. Z powodu kryzysu Corony warsztaty musiały być kilkakrotnie przekładane i teraz musiały odbyć się online. Omawiane tematy obejmowały Nowoczesną Teorię Monetarną (MMT), Dług,...

Znowu, znowu, znowu: wideokonferencja

Realizatorzy projektów europejskich używali wideokonferencji już przed wybuchem pandemii korony. Również w tym projekcie przeszliśmy do współpracy przy zastsosowaniu wirtualnych narzędzi, ale zdajemy sobie również sprawę, że w szczególności praca nad treścią materiałów i wymiana metod nauczania wymaga bezpośrednich spotkań. Na naszym ostatnim spotkaniu omówiliśmy różne możliwości współpracy w czasie realizacji projektu, zarówno w formie cyfrowej, jak i inne. Rozbudzanie europejskiego ducha wśród obywateli, a także ponadnarodowe otwieranie umysłów zależy od otwarcia granic - dla wszystkich. Zdjęcie: Fabio Mangione on Unsplash/montaż SB, weltgewandt e.V.

Ekonomiczne strategie zarządzania kryzysem: wideokonferencja

Zamiast pięciodniowych warsztatów w Tartu w Estonii partnerzy z siedmiu krajów UE rozpoczęli serię wideokonferencji w celu wymiany materiałów na opracowywaną platformę edukacyjną. Pierwsze spotkanie poświęcone było omówieniu dwóch artykułów. Jeden został przygotowany przez hiszpańskich partnerów z organizacji ITD -Innovación, Transferencia y Desarrollo pt. „Ekonomiczne strategie przezwyciężenia kryzysu: oszczędności czy rządowe programy inwestycyjne?" Drugi został opracowany przez doktora WSEI w Lublinie: „Europa: konkurencja czy współpraca?" To obecnie „gorące tematy”, które dobrze pasują do obecnej sytuacji w Europie. Wymiana opinii była odpowiednio stymulująca i owocna.

Nasze pierwsze spotkanie w Pradze

Czeska organizacja partnerska Aviteum zaprosiła kolegów z Wiednia/ Austria, Tartu/ Estonii, Dublina/ Irlandii, Lublina/ Polski, Barcelony/ Hiszpanii i Berlina/ Niemcy na pierwsze spotkanie projektowe w Pradze w dniach 7-9 listopada 2019 r. Wspólnie zaplanowaliśmy projekt i zawartość platformy e-learningowej dla edukacji społeczno-ekonomicznej dorosłych. W szczególności po raz kolejny intensywnie zajęliśmy się grupą docelową i potrzebami przyszłych użytkowników. Rozmawialiśmy o dopracowaniu tematów ekonomicznych, którymi należy się zająć: rynek i państwo, praca, pieniądze, podatki, dług, migracja i globalna sprawiedliwość. Teraz z niecierpliwością czekamy na pierwsze teksty innych organizacji partnerskich, aby omówić je wspólnie na kolejnym spotkaniu.