Nie jest to tajemnica: Warsztaty dotyczące …

… podstawowej edukacji społeczno-ekonomicznej w Lublinie/Polska

Nierówności społeczne, ekologia, klimat, mieszkalnictwo, zdrowie, sprawiedliwość płciowa itd. – prawie wszystko ma wymiar ekonomiczny. Nie trzeba mieć wyższego wykształcenia, żeby zrozumieć takie powiązania. Właśnie takie podejście prezentuje nasza współpraca kolegów z siedmiu krajów europejskich. Spotkali się oni w dniach 22-26 lutego 2022 r. na pięciodniowych warsztatach na Uniwersytecie WSEI w Lublinie/Polska, aby omówić tematy społeczno-ekonomiczne i przetestować metody Economic Literacy w edukacji dorosłych.

Jedna z sesji rozpoczęła się od „ekonomicznego speed datingu” na temat nierówności społecznych. Jaki związek widzą uczestnicy między nierównościami a wiarą w siebie, jakie związki między nierównościami a zmianami klimatycznymi lub zdrowiem? W kolejnym wejściu koledzy mogli poznać definicje nierówności, aspekty historii globalnych nierówności, dzisiejsze nierówności dochodów i bogactwa między krajami i inne. Omówiono również różne sposoby, w jakie społeczeństwa przyczyniają się do emisji CO2, a tym samym do globalnego ocieplenia.

Następnie poproszono o ciekawość i intuicję, ponieważ uczestnicy eksplorowali środowisko, rozważając te pytania: „Gdzie można dostrzec nierówności?”, „Dla kogo jest (nie) budowana infrastruktura?”, „Jaką rolę odgrywają pieniądze?”, „Gdzie wokół ciebie mogą istnieć nierówności, których nie widzisz?”.

Wymiana zdań na temat eksploracji po tym przeniosła się na dyskusję o środkach minimalizujących nierówności. Przecież podział na bogatych i biednych, zdrowych i nie zdrowych, upośledzonych – nie upośledzonych itd. nie jest tylko problemem moralnym, który wiąże się z upokorzeniem dla tych, których dotyczy. Jest to problem makroekonomiczny, który dotyka całego społeczeństwa. Gospodarki nie wykorzystują swojego potencjału, a zasoby są marnowane.

W ciągu tygodnia zebrano cały bukiet tematów i metod, które posłużyły do opracowania materiałów edukacyjnych na wspólną platformę edukacyjną. Skupiono się również na kwestiach wzrostu i zrównoważonego rozwoju, opodatkowania, różnych szkół ekonomicznych, migracji, ekonomii feministycznej i dalszej digitalizacji pieniądza.

Po doświadczeniach z warsztatów online w listopadzie 2020 roku grupa projektowa zdecydowała się tym razem na wydarzenie hybrydowe. W ten sposób na ekranie obecni byli uczestnicy z czterech organizacji partnerskich w Lublinie oraz koledzy z Barcelony, Dublina i Tartu (Estonia). Umożliwiło to znacznie bardziej intensywne, inspirujące doświadczenie edukacyjne.

Informacja zwrotna od jednego z uczestników: „Teraz mam pomysł na współpracę europejską. Ekscytujące i bardzo owocne doświadczenie.”