Wydrukowano

Instytucja koordynująca projekt:

weltgewandt. Institut für interkulturelle politische Bildung e.V.
The weltgewandt Institute for Intercultural Civic Education

Flämingstr. 122, 12689 Berlin, Germany

Tel. +49 30 22808235

info@weltgewandt-ev.de

Rada Dyrektorów: Samirah Kenawi
Szef: Sophia Bickhardt

Wpis do rejestru stowarzyszeń.

Sąd rejestrowy: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg
Numer rejestracyjny: VR 33243 B

Wszystkie materiały (teksty, zdjęcia) tej strony stanowią Otwarte Zasoby Edukacyjne (OER) i są publikowane na zasadach licencji Creative Commons: CC BY-SA 2.0.

Proszę cytować w następujący sposób: „Strona internetowa Fresh Up Economics. Towards Economic Literacy in Europe by Fresh Up project team. CC BY-SA 2.0″, źródło finansowania: Program Erasmus+ Unii Europejskiej.

Tekst i materiały mogą być powielane, rozpowszechniane, udostępniane publicznie, dzielone i adaptowane pod następującymi warunkami: W każdym przypadku należy opublikować nazwisko autora/autorów, licencję, a także adres strony internetowej oryginalnego źródła.

Platforma ta jest współfinansowana przez Unię Europejską.