Odkryj projekt

Demokracja rozwija się dzięki temu, że obywatele mają coś do powiedzenia. Aby to zrobić, muszą być w stanie zrozumieć, co się dzieje w otaczajacym ich świecie. Zwłaszcza jeśli chodzi o tematy, które determinują życie ich i całych społeczeństw – tym bardziej w czasach kryzysu. Ekonomia wpływa na wszystkich, a jednak wielu ludzi jej nie rozumie. Ale jest to możliwe.

Taki jest cel tego dwuletniego projektu. W tym celu ekonomiści z różnych „szkół” i nauczyciele osó dorosłych z Austrii, Estonii, Czech, Irlandii, Polski, Hiszpanii i Niemiec pracują nad platformą edukacyjną.

Skupiamy się na następujących tematach:

 • Różne perspektywy: szkoły myśli ekonomicznej,
 • Pieniądz, jak pojawia się na świecie,
 • Relacje między państwem a rynkiem,
 • Nierówność, sprawiedliwość, różnorodność,
 • Rozwój ekonomiczny,
 • Ekonomiczne strategie zarządzania kryzysowego: oszczędności czy inwestycje rządowe?
 • Przyszłość Europy: konkurencja czy/ i współpraca?
 • Dług w gospodarce i przypadek irlandzkiego kryzysu zadłużenia,
 • Skutki uchylania się od płacenia podatków,
 • Dobro publiczne i opieka społeczna,
 • Zmiany klimatu,
 • Feministyczna ekonomia,
 • Wzmocnienie pozycji kobiet poprzez coaching i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości,
 • Migracja i gospodarka: czy uchodźcy odbierają innym pracę?

Informacje zostaną napisane prostym językiem dla osób początkujących. Dostępne będą również wersje bardziej szczegółowe dla zaawansowanych. Ponadto nauczyciele osób dorosłych, znajdą sugestie dydaktyczne w jaki sposób prowadzić można lekcję z tych tematów. Tematy mogą stymulować do pogłębiania wiedzy na tematy ekonomiczne w swojej pracy edukacyjnej.

Platformę edukacyjną można znaleźć pod tym adresem.