Objevte náš projekt

Demokracie prospívá pouze tehdy, když je slovo občanů slyšet. Aby se občané mohli ozvat, musí být schopni pochopit, co se ve společnosti děje. Zvláště když jde o témata, která určují jejich vlastní životy a život celé společnosti. Ještě více je toto důležité v době krize. Ekonomika ovlivňuje každého, ale mnoho lidí si to neuvědomuje. Existují však cesty, jak složitá ekonomická témata jednoduchým způsobem zpřístupnit běžnému čtenáři.

Právě toto je cílem dvouletého projektu Fresh-up Economics, který přináší různorodé pohledy a perspektivu díky zapojení vzdělavatelů dospělých a ekonomů různých „škol“ z Rakouska, Estonska, České republiky, Irska, Polska, Španělska a Německa.

Zaměřujeme se na tato témata:

 • Různé perspektivy: školy ekonomického myšlení,
 • Peníze a jejich vznik,
 • Vztah mezi státem a trhem,
 • Nerovnost, spravedlnost, rozmanitost,
 • Hospodářský růst,
 • Ekonomické strategie pro řešení krizí: Úsporná politika nebo více vládních investic?
 • Budoucnost Evropy: Konkurence nebo spolupráce?
 • Dluh v ekonomice a případ irské dluhové krize,
 • Účinky daňových úniků na globální Jih,
 • Veřejné statky a sociální péče,
 • Klimatická změna,
 • Feministická ekonomika,
 • Posílení ekonomického postavení žen,
 • Migrace a hospodářství: Berou uprchlíci práci jiným lidem?

Veškeré informace jsou zpracování v přístupné formě i pro čtenáře bez ekonomického vzdělání. Nabízíme však i podrobnější články s hlubším vhledem do problematiky. Navíc jsme připravili pro vzdělavatele dospělých i metodické a didaktické materiály, které mohou využít při tvorbě svých vlastních kurzů zaměřených na posílení ekonomické gramotnosti občanů.

Výukovou platformu najdete na této adrese.