Objevte náš projekt

Demokracie prospívá pouze tehdy, když je slovo občanů slyšet. Aby se občané mohli ozvat, musí být schopni pochopit, co se ve společnosti děje. Zvláště když jde o témata, která určují jejich vlastní životy a život celé společnosti. Ještě více je toto důležité v době krize. Ekonomika ovlivňuje každého, ale mnoho lidí si to neuvědomuje. Existují však cesty, jak složitá ekonomická témata jednoduchým způsobem zpřístupnit běžnému čtenáři.

Právě toto je cílem dvouletého projektu Fresh-up Economics, který přináší různorodé pohledy a perspektivu díky zapojení vzdělavatelů dospělých a ekonomů různých „škol“ z Rakouska, Estonska, České republiky, Irska, Polska, Španělska a Německa.

Zaměřujeme se na tato témata:

 • Různé perspektivy: školy ekonomického myšlení,
 • Peníze a jejich vznik,
 • Vztah mezi státem a trhem,
 • Nerovnost, spravedlnost, rozmanitost,
 • Hospodářský růst,
 • Ekonomické strategie pro řešení krizí: Úsporná politika nebo více vládních investic?
 • Budoucnost Evropy: Konkurence nebo spolupráce?
 • Dluh v ekonomice a případ irské dluhové krize,
 • Účinky daňových úniků na globální Jih,
 • Veřejné statky a sociální péče,
 • Klimatická změna,
 • Feministická ekonomika,
 • Posílení ekonomického postavení žen,
 • Migrace a hospodářství: Berou uprchlíci práci jiným lidem?

Veškeré informace jsou zpracování v přístupné formě i pro čtenáře bez ekonomického vzdělání. Nabízíme však i podrobnější články s hlubším vhledem do problematiky. Navíc jsme připravili pro vzdělavatele dospělých i metodické a didaktické materiály, které mohou využít při tvorbě svých vlastních kurzů zaměřených na posílení ekonomické gramotnosti občanů.

Pilotní verze platformy bude zveřejněna na podzim 2021. Do té doby nabízíme na našem webu inspiraci ze světa aktuálních ekonomických témat.