KTO

Ten dwuletni projekt gromadzi nauczycieli osób dorosłych, ekonomistów, naukowców z dziedzin społecznych i inne osoby z organizacji pozarządowych, uniwersytetów i przedsiębiorstw z siedmiu krajów europejskich. Celem jest połączenie różnych kompetencji i odzwierciedlenie kwestii społeczno-gospodarczych w perspektywie ponadnarodowej. Tutaj znajdują się krótkie opisy naszych organizacji.

Linki do social mediów organizacji partnerskich znajdują się w wersji angielskiej tej strony.

weltgewandt. Instytut Międzykulturowej Edukacji Obywatelskiej zapewnia edukację obywatelską w kwestiach politycznych, społecznych i ekonomicznych dla wszystkich. weltgewandt („otwarty na świat”) skupia się na a) zrozumieniu aktualnych wydarzeń politycznych i społecznych, b) uświadamianiu, czym jest demokracja i jakie wartości są potrzebne do jej funkcjonowania oraz c) zachęcaniu obywateli do aktywnego udziału w życiu towarzyskim. Biorąc pod uwagę istniejącą różnorodność współczesnych społeczeństw, weltgewandt e.V. wzmacnia także d) dialog między ludźmi z różnych kultur, kontekstów społecznych, pokoleń i stylów życia.

AVITEUM jest inicjatorem zmian i wzrostu. Dzięki kompleksowemu portfolio usług konsultingowych, budowania potencjału, opracowywania projektów oraz wdrażania i edukacji, tworzy skuteczne rozwiązania, które pomagają organizacjom w osiągnięciu celów oraz osobom fizycznym w maksymalizacji ich potencjału i możiwości wywierania wpływu społecznego w celu budowania lepszej przyszłości dla wszystkich. Koncentruje się na wspieraniu ulepszeń w następujących obszarach: edukacja, przedsiębiorczość, równość szans, rynek pracy, usługi socjalne i rozwój społeczności.

Financial Justice Ireland (dawniej Debt and Development Coalition Ireland) to globalna organizacja zajmująca się sprawiedliwością finansową. Chcemy sprawiedliwego i sprawiedliwego społeczeństwa dla wszystkich. Chcemy systemu finansowego, który służy potrzebom wszystkich ludzi, a nie tylko niektórych ludzi i który nie traktuje planety jako czegoś oczywistego. Krytycznie angażujemy ludzi w zrozumienie strukturalnych przyczyn globalnych nierówności i relacji władzy. Naszym celem jest umożliwienie mieszkańcom Irlandii podejmowania świadomych działań na rzecz większej sprawiedliwości ekonomicznej na całym świecie. Zwalczanie nierówności i osiągnięcie bardziej sprawiedliwego społeczeństwa wymaga krytyki struktur władzy w naszym społeczeństwie i na całym świecie – podkreślania przyczyn nierówności, a nie objawów.

Naszą misją jest przekazywanie i rozwijanie nowych modeli i projektów rozwoju społecznego, kulturalnego, edukacyjnego i gospodarczego. Z perspektywy lokalnej dążymy do zwiększenia dobrobytu obywateli poprzez konkretne i zintegrowane odpowiedzi na potrzeby ludzi, organizacji i terytoriów, przekazując doświadczenie i wiedzę zrzeszonych w nich organizacji. Działania ITD opierają się na ciągłym dialogu między modelami doskonałości i skutecznymi działaniami oraz znajdowaniu innowacyjnych rozwiązań dla potrzeb klienta, zwłaszcza w Europie i Ameryce Łacińskiej.

Peipsi CTC została założona w 1994 roku w celu wzmocnienia zrównoważonego rozwoju w estońsko-rosyjskich społecznościach przygranicznych. Jego obecne projekty koncentrują się na 1) edukacji globalnej i środowiskowej oraz 2) integracji społecznej i rozwoju społeczności. Interdyscyplinarne podejście zespołu Peipsi CTC do realizacji projektu wynika ze ścisłej współpracy z wieloma organizacjami beneficjentów, w tym MŚP, szkołami, organizacjami pozarządowymi, lokalnymi gminami po obu stronach granicy. Peipsi CTC ma 20-letnie doświadczenie w pracy z placówkami edukacyjnymi na pograniczu. Organizuje szkolenia nauczycielskie, warsztaty dla dzieci, kolonie letnie, materiały metodyczne, konkursy, eventy itp. Posiada również licencję na prowadzenie szkoleń wydaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Peipsi CTC ma bardzo duże doswiadczenie w pracy przy projektach międzynarodowych, pełniąc również funkcję lidera.

Wiedeński Uniwersytet Ekonomii i Biznesu jest jednym z najnowocześniejszych uniwersytetów ekonomicznych w Europie, na którym studiuje prawie 23 000 studentów ze 110 krajów. Dzięki akredytacji za pośrednictwem EQUIS, AACSB i AMBA jest dumnym posiadaczem rzadkiej „potrójnej akredytacji”. Jako uczelnia publiczna prowadząca intensywne badania naukowe, z dużą świadomością swoich zobowiązań wobec społeczeństwa, Wiedeński Uniwersytet Ekonomii i Biznesu przygotowuje studentów do przyjęcia odpowiedzialności w biznesie i społeczeństwie.

WSEI jest niepaństwową uczelnią wyższą ufundowaną w 2001 r. WSEI oferuje pełne programy studiów wyższych z różnych dyscyplin naukowych dla ponad 6000 studentów, jest uniwersytetem uznawanym w całym kraju. Uczelnia jest czynnie zaangażowana we współpracę z organizacjami i instytucjami z UE w celu wspierania edukacji, prowadzenia szkoleń i badań naukowych. WSEI oferuje wyjątkowe doświadczena edukacyjne, poprzez szereg kursów zawodowych/ kursów licencjackich, magisterskich i podyplomowych odpowiadajacych na zapotrzebowanie rynku pracy, wspartych silnymi działaniami w zakresie badań i transferu wiedzy.