Trükitud

Projekti koordineeriv asutus:

weltgewandt. Institut für interkulturelle politische Bildung e.V.
The weltgewandt Institute for Intercultural Civic Education

Direktorite nõukogu: Samirah Kenawi
Pealik: Sophia Bickhardt

Registreerimine ühenduste registris.

Registreerige kohus: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg
Registreerimisnumber: VR 33243 B

Kõik selle veebisaidi materjalid (tekstid, fotod) on avatud õppevara (OER) ja avaldatakse Creative Commons’i litsentsi tingimustel: CC BY-SA 2.0.

Palun tsiteerige järgmiselt: “Veebileht Fresh Up Economics. Towards Economic Literacy in Europe by Fresh Up project team. CC BY-SA 2.0”, rahastamisallikas: Euroopa Liidu programm Erasmus+.

Teksti ja materjale võib paljundada, levitada, üldsusele kättesaadavaks teha, jagada ja kohandada järgmistel tingimustel: Igal juhul tuleb avaldada autori(te) nimi, litsents ja algallika veebilehe aadress.

Seda platvormi kaasrahastab Euroopa Liit.