Upowszechnianie edukacji społeczno-ekonomicznej w Europie

Od maja do lipca 2022 r. w siedmiu miastach europejskich, w Berlinie, Wiedniu, Pradze, Tartu, Lublinie, Dublinie i Barcelonie, odbywają się wydarzenia dotyczące edukacji społeczno-ekonomicznej, podczas których prezentowana jest platforma edukacyjna dla edukacji społeczno-ekonomicznej w Europie.

Pracownicy uczestniczących organizacji partnerskich przedstawiają platformę lokalnej publiczności, omawiają z uczestnikami kilka tematów kursów i stosują metody, których nauczyli się od swoich partnerów podczas współpracy. Celem jest upoważnienie edukatorów dorosłych do włączenia kwestii społeczno-ekonomicznych do ich pracy edukacyjnej. Celem jest również, aby obywatele znaleźli inspiracje i zaangażowali się w kwestie społeczne i gospodarcze. Kursy mogą wspierać ich w rozwijaniu własnego, przemyślanego osądu na istotne i aktualne tematy. Wynika to z przekonania, że pomysły wszystkich ludzi są potrzebne do poszukiwania demokratycznych rozwiązań różnych kryzysów i wyzwań w Europie i na świecie.

Prezentujemy platformę edukacyjną

Koledzy z konsorcjum projektowego spotykają się ponownie i prezentują wynik swojej współpracy – platformę do nauki społeczno-ekonomicznej.
Wydarzenie rozpoczyna się w bibliotece publicznej w Berlinie o godzinie 18 19.
maja 2022 roku. Wyjaśnienia dotyczące projektu i części platformy będą
Prowadzą do tak zwanego Economic Speed Dating, aby wprowadzić publiczność w
kontakt.

Następnie odbędzie się dyskusja na aktualny temat ekonomiczny. Pod tytułem „Cyfrowe euro: przekleństwo czy błogosławieństwo?”,
Dirk Schrade, Zastępca Dyrektora Generalnego, Systemy Płatności i Rozliczeń,
Deutsche Bundesbank, dr Norbert Häring, Handelsblatt i dr Dirk
Ehnts, Pufendorf Society, będą debatować nad planami utworzenia cyfrowego
banku centralnego dla wszystkich obywateli. Jakich konsekwencji mogą spodziewać się obywatele
oczekiwać od tego? Czy będzie to sprzyjać zniesieniu gotówki? Czy będzie to
powód do obaw, ponieważ „inteligentne” płatności jedynie ułatwiają
transakcje płatnicze? Czym jednak jest pieniądz? Jak się go tworzy? I jaka jest rola
banku centralnego w gospodarce? Jak może się udać „aktualizacja” demokracji
odnieść sukces – w czasach cyfryzacji pieniądza?

Wydarzenie w skrócie

18.00 – 18.30 Prezentacja platformy edukacyjnej
18.30 – 19.00 „Economic speed dating”
19.00 – 20.30 Panel dyskusyjny z udziałem publiczności: Cyfrowe euro: przekleństwo czy błogosławieństwo?
20.30 – 21.30 Przekąski kulinarne na zakończenie wieczoru

Miejsce: Wolfdietrich-Schnurre-Bibliothek, Bizetstr.
41, 13088 Berlin (15 minut od Alexanderplatz)
Czas: czwartek, 19.05. 2022, godz. 18-21.30.

Wstęp wolny.

Wydarzenie organizowane przez weltgewandt. Instytut Międzykulturowej Edukacji Politycznej
Edukacji Politycznej we współpracy z Biblioteką Wolfdietricha Schnurre’a, finansowane przez program Erasmus+.
.

2050: Europa neutralna klimatycznie

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska przedstawiła „”Europejski Zielony Ład””, który stanowi zbiór inicjatyw politycznych, których wspólnym celem jest uczynienie Europy neutralną klimatycznie w 2050 roku. Ursula vod der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej stwierdziła, że: „”Europejski Zielony Ład to nasza nowa strategia wzrostu. Pomoże nam ograniczyć emisje, jednocześnie tworząc miejsca pracy.”” Komisja zaproponuje europejskie prawo klimatyczne, które przyniesie nowe przepisy dotyczące gospodarki cyrkularnej, rolnictwa, zasobooszczędnego budownictwa czy różnorodności biologicznej. Komisja Europejska planuje inwestować we wszystkie sektory gospodarki, aby osiągnąć swój ambitny cel, jakim jest przekształcenie UE z gospodarki wysokoemisyjnej w niskoemisyjną. We wrześniu 2020 roku KE ogłosiła zaproszenie do składania wniosków o wartości 1 mld euro na projekty badawcze i innowacyjne, które stanowią odpowiedź na kryzys klimatyczny i pomagają chronić unikalne ekosystemy i różnorodność biologiczną Europy. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1669

Polski system opieki zdrowotnej jest coraz lepszy …

… Ale nadal Polska pozostaje w tyle.

Eksperci z OECD i Obserwatorium przygotowali zestaw 30 Krajowych Profili Zdrowotnych, obejmujących wszystkie państwa członkowskie UE, a także Islandię i Norwegię.1 Od 2000 r. przewidywana długość życia w chwili urodzenia wzrosła w Polsce o cztery lata, ale pozostaje o trzy lata poniżej średniej UE. Według Raportu o stanie zdrowia w UE 2019 polska ludność ma jedną z najniższych przewidywanych długości życia w Europie. To zaledwie 77,8 lat w porównaniu do średniej UE wynoszącej 80,9 lat. Nic dziwnego, że w porównaniu z innymi krajami UE mniej Polaków deklaruje stan zdrowia. W 2017 r. Tylko 59% polskiej populacji deklarowało, bycie w dobrym zdrowiu, w porównaniu z dwiema trzecimi w całej UE.

Słaba efektywność systemu opieki zdrowotnej jest jednym z wielu powodów. Polski system opieki zdrowotnej oparty jest głównie na państwowym systemie ubezpieczenia społecznego, w którym opieka zdrowotna jest nadzorowana przez Ministerstwo Zdrowia i samorządy. Istnieje kilka prywatnych szpitali, ale ich udział w porównaniu do placówek państwowych wyniósł w 2015 r. zaledwie 5%. Chociaż prywatne szpitale są zwykle bardziej efektywne niż publiczne, ich rentowność w dużej mierze zależy od zamówień publicznych 2. Niestety udział wydatków publicznych na opiekę zdrowotną w Polsce, zarówno pod względem udziału w PKB, jak i per capita, należy do najniższych w Europie. Ten niski poziom finansowania jest niewystarczający, aby zapewnić szybki dostęp do opieki wysokiej jakości, zwłaszcza biorąc pod uwagę rosnące potrzeby w zakresie opieki zdrowotnej wynikające ze starzenia się społeczeństwa. W konsekwencji poziom niezaspokojonych potrzeb w zakresie opieki medycznej w Polsce jest wyższy niż średni w UE, ponieważ Polska boryka się z dotkliwym niedoborem pracowników służby zdrowia.

Zdjęcie Camilo Jimenez na Unsplash

1 Więcej informacji na: https://ec.europa.eu/health/state/country_profiles_en

2 Więcej informacji na: http://www.szpitale.org/wp-content/uploads/2017/10/Zeszyt_statysstyczny.pdf

Znowu, znowu, znowu: wideokonferencja

Realizatorzy projektów europejskich używali wideokonferencji już przed wybuchem pandemii korony. Również w tym projekcie przeszliśmy do współpracy przy zastsosowaniu wirtualnych narzędzi, ale zdajemy sobie również sprawę, że w szczególności praca nad treścią materiałów i wymiana metod nauczania wymaga bezpośrednich spotkań. Na naszym ostatnim spotkaniu omówiliśmy różne możliwości współpracy w czasie realizacji projektu, zarówno w formie cyfrowej, jak i inne. Rozbudzanie europejskiego ducha wśród obywateli, a także ponadnarodowe otwieranie umysłów zależy od otwarcia granic – dla wszystkich.

Zdjęcie: Fabio Mangione on Unsplash/montaż SB, weltgewandt e.V.

Podatki i droga do ożywienia

Albo politycy mają odwagę redystrybucji bogactwa albo zbliżają się poważne konflikty. Tak czy inaczej, można czasem usłyszeć, gdy przychodzi do pytania, kto płaci za Coronę pandemię i jak powinno przebiegać ożywienie gospodarki. Co na to mówią ekonomiści?

Alfie Stirling i Sarah Arnold z „New Economics Foundation” wyjaśniają sytuację w Wielkiej Brytanii i dyskutują o tym, kiedy podatki powinny być podnieść lub obniżyć. Pewne jest, że „…rząd nie powinien podnosić podatków podczas kryzysu. Bardziej niż czegokolwiek innego, gospodarka potrzebuje pieniędzy w kieszeniach ludzi – zwłaszcza tych najbiedniejszych. zwłaszcza najbiedniejszych, którzy najbardziej potrzebują gotówki i są najbardziej skłonni ją wydać. i najprawdopodobniej je wydadzą.” Argumentują przeciwko oszczędnościom, które obejmują m.in. wyższy VAT i cięcia. Wręcz przeciwnie, najlepszym sposobem były rządowe inwestycje: „O wiele lepszym sposobem na pobudzenie popytu teraz byłyby bezpośrednie inwestycje rządowe. Mogłyby się one pojawić w formie pobudzenia usług publicznych poprzez zwiększenie usług publicznych poprzez zwiększenie zarówno płac, jak i liczby miejsc pracy dla kluczowych pracowników, jak również poprzez inwestycje w bardzo potrzebną infrastrukturę ekologiczną i społeczną – taką jak izolacja domów i elektryczność. infrastrukturę ekologiczną i społeczną – taką jak izolacja domów i transport zelektryfikowany – oraz mieszkania socjalne”.

Ekonomiczne strategie zarządzania kryzysem: wideokonferencja

Zamiast pięciodniowych warsztatów w Tartu w Estonii partnerzy z siedmiu krajów UE rozpoczęli serię wideokonferencji w celu wymiany materiałów na opracowywaną platformę edukacyjną. Pierwsze spotkanie poświęcone było omówieniu dwóch artykułów. Jeden został przygotowany przez hiszpańskich partnerów z organizacji ITD -Innovación, Transferencia y Desarrollo pt. „Ekonomiczne strategie przezwyciężenia kryzysu: oszczędności czy rządowe programy inwestycyjne?” Drugi został opracowany przez doktora WSEI w Lublinie: „Europa: konkurencja czy współpraca?” To obecnie „gorące tematy”, które dobrze pasują do obecnej sytuacji w Europie. Wymiana opinii była odpowiednio stymulująca i owocna.

Nasze pierwsze spotkanie w Pradze

Czeska organizacja partnerska Aviteum zaprosiła kolegów z Wiednia/ Austria, Tartu/ Estonii, Dublina/ Irlandii, Lublina/ Polski, Barcelony/ Hiszpanii i Berlina/ Niemcy na pierwsze spotkanie projektowe w Pradze w dniach 7-9 listopada 2019 r. Wspólnie zaplanowaliśmy projekt i zawartość platformy e-learningowej dla edukacji społeczno-ekonomicznej dorosłych. W szczególności po raz kolejny intensywnie zajęliśmy się grupą docelową i potrzebami przyszłych użytkowników. Rozmawialiśmy o dopracowaniu tematów ekonomicznych, którymi należy się zająć: rynek i państwo, praca, pieniądze, podatki, dług, migracja i globalna sprawiedliwość. Teraz z niecierpliwością czekamy na pierwsze teksty innych organizacji partnerskich, aby omówić je wspólnie na kolejnym spotkaniu.