Upowszechnianie edukacji społeczno-ekonomicznej w Europie

Od maja do lipca 2022 r. w siedmiu miastach europejskich, w Berlinie, Wiedniu, Pradze, Tartu, Lublinie, Dublinie i Barcelonie, odbywają się wydarzenia dotyczące edukacji społeczno-ekonomicznej, podczas których prezentowana jest platforma edukacyjna dla edukacji społeczno-ekonomicznej w Europie.

Pracownicy uczestniczących organizacji partnerskich przedstawiają platformę lokalnej publiczności, omawiają z uczestnikami kilka tematów kursów i stosują metody, których nauczyli się od swoich partnerów podczas współpracy. Celem jest upoważnienie edukatorów dorosłych do włączenia kwestii społeczno-ekonomicznych do ich pracy edukacyjnej. Celem jest również, aby obywatele znaleźli inspiracje i zaangażowali się w kwestie społeczne i gospodarcze. Kursy mogą wspierać ich w rozwijaniu własnego, przemyślanego osądu na istotne i aktualne tematy. Wynika to z przekonania, że pomysły wszystkich ludzi są potrzebne do poszukiwania demokratycznych rozwiązań różnych kryzysów i wyzwań w Europie i na świecie.