Polski system opieki zdrowotnej jest coraz lepszy …

… Ale nadal Polska pozostaje w tyle.

Eksperci z OECD i Obserwatorium przygotowali zestaw 30 Krajowych Profili Zdrowotnych, obejmujących wszystkie państwa członkowskie UE, a także Islandię i Norwegię.1 Od 2000 r. przewidywana długość życia w chwili urodzenia wzrosła w Polsce o cztery lata, ale pozostaje o trzy lata poniżej średniej UE. Według Raportu o stanie zdrowia w UE 2019 polska ludność ma jedną z najniższych przewidywanych długości życia w Europie. To zaledwie 77,8 lat w porównaniu do średniej UE wynoszącej 80,9 lat. Nic dziwnego, że w porównaniu z innymi krajami UE mniej Polaków deklaruje stan zdrowia. W 2017 r. Tylko 59% polskiej populacji deklarowało, bycie w dobrym zdrowiu, w porównaniu z dwiema trzecimi w całej UE.

Słaba efektywność systemu opieki zdrowotnej jest jednym z wielu powodów. Polski system opieki zdrowotnej oparty jest głównie na państwowym systemie ubezpieczenia społecznego, w którym opieka zdrowotna jest nadzorowana przez Ministerstwo Zdrowia i samorządy. Istnieje kilka prywatnych szpitali, ale ich udział w porównaniu do placówek państwowych wyniósł w 2015 r. zaledwie 5%. Chociaż prywatne szpitale są zwykle bardziej efektywne niż publiczne, ich rentowność w dużej mierze zależy od zamówień publicznych 2. Niestety udział wydatków publicznych na opiekę zdrowotną w Polsce, zarówno pod względem udziału w PKB, jak i per capita, należy do najniższych w Europie. Ten niski poziom finansowania jest niewystarczający, aby zapewnić szybki dostęp do opieki wysokiej jakości, zwłaszcza biorąc pod uwagę rosnące potrzeby w zakresie opieki zdrowotnej wynikające ze starzenia się społeczeństwa. W konsekwencji poziom niezaspokojonych potrzeb w zakresie opieki medycznej w Polsce jest wyższy niż średni w UE, ponieważ Polska boryka się z dotkliwym niedoborem pracowników służby zdrowia.

Zdjęcie Camilo Jimenez na Unsplash

1 Więcej informacji na: https://ec.europa.eu/health/state/country_profiles_en

2 Więcej informacji na: http://www.szpitale.org/wp-content/uploads/2017/10/Zeszyt_statysstyczny.pdf