2050: Europa neutralna klimatycznie

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska przedstawiła „”Europejski Zielony Ład””, który stanowi zbiór inicjatyw politycznych, których wspólnym celem jest uczynienie Europy neutralną klimatycznie w 2050 roku. Ursula vod der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej stwierdziła, że: „”Europejski Zielony Ład to nasza nowa strategia wzrostu. Pomoże nam ograniczyć emisje, jednocześnie tworząc miejsca pracy.”” Komisja zaproponuje europejskie prawo klimatyczne, które przyniesie nowe przepisy dotyczące gospodarki cyrkularnej, rolnictwa, zasobooszczędnego budownictwa czy różnorodności biologicznej. Komisja Europejska planuje inwestować we wszystkie sektory gospodarki, aby osiągnąć swój ambitny cel, jakim jest przekształcenie UE z gospodarki wysokoemisyjnej w niskoemisyjną. We wrześniu 2020 roku KE ogłosiła zaproszenie do składania wniosków o wartości 1 mld euro na projekty badawcze i innowacyjne, które stanowią odpowiedź na kryzys klimatyczny i pomagają chronić unikalne ekosystemy i różnorodność biologiczną Europy. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1669