Pieniądze, Natura, Dobrobyt: Warsztaty

„To było znacznie lepsze niż się spodziewałem”. „Wymiana i kultura informacji zwrotnej były bardzo dobre. Komentarze do artykułów były m.in istotne i niezwykle pomocne. To nie jest tak często praktykowane.” „Współpraca, to jest sens projektów unijnych”. „Duże wrażenie zrobiły na mnie interaktywne części dydaktyczne”. „Dobra atmosfera mimo komunikacji online”.

Przez tydzień, w dniach 16-20.11.2020 r., uczestnicy projektu z siedmiu organizacji w siedmiu krajach europejskich uzgodnili siedem pierwszych wkładów do platformy edukacyjnej. Z powodu kryzysu Corony warsztaty musiały być kilkakrotnie przekładane i teraz musiały odbyć się online. Omawiane tematy obejmowały Nowoczesną Teorię Monetarną (MMT), Dług, Europę i Globalne Południe, Ekonomiczne Strategie Zarządzania Kryzysami (UE), Perspektywy Przyszłości Europy: Competition or Cooperation, Public Goods and Social Welfare, Climate and Economy, and Women’s Economic Empowerment.

Wieloperspektywiczność: co to znaczy?

Tak jak różnorodne są tematy, tak różne są podejścia, które wybrali Autorzy wybrali. Podczas gdy niektórzy są zsocjalizowani z podejściem neoklasycznym neoklasycznym i nie są zaznajomieni z odwoływaniem się do kilku teoretycznych w jednym artykule, inni mają tendencję do przyjmowania (post)keynesowskiej perspektywy i kontrastują je z argumentami neoklasycznymi. Czy istnieje
tylko jeden pogląd? Jaki jest najlepszy sposób projektowania materiałów edukacyjnych, aby
aby czytelnicy wiedzieli, na czym stoją i nie byli przytłoczeni? Strona Niewymuszona, dość częsta dyskusja nad tymi pytaniami zachęcała do eksploracji innych perspektyw i refleksji nad własnymi. Jedna jest już pewne: Platforma edukacyjna będzie swoistym Gesamtkunstwerk.

Dydaktyka online

Odświeżony i pełen doświadczeń partner z Irlandii wprowadził wykorzystanie interaktywnych narzędzi online. Mentimetr, speakeasy, jamboard i padlet zostały natychmiast zastosowane w próbie przetestowania opracowanych dydaktycznych materiałów edukacyjnych razem online i w małych grupach. Poszło to zaskakująco dobrze. Uczestnicy dowiedzieli się, że niemcy spalają najwięcej węgla brunatnego na świecie, że około 80% światowych zasobów energii pierwotnej stanowią paliwa kopalne. Energii pierwotnej składa się z paliw kopalnych, ćwiczyli z bilansami banków, debatowali nad scenariuszami kryzysowymi z bilansami bankowymi, dyskutowali nad scenariuszami kryzysowymi i zbierali czynniki makro i mikro czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy zakładaniu firmy. I wiele więcej. Materiały zostaną teraz poprawione w świetle informacji zwrotnej i udostępnione na platformie edukacyjnej na początku 2021 roku.

Warsztaty online: doświadczenie nonsensualno-sensualne

Niemniej jednak warsztaty online mogą wypełnić lukę, ale nie mogą zastąpić intensywności i wszechstronności „prawdziwej” wymiany. Nie wszystkie części dydaktyczne mogły być zastosowane i omówione razem. Brakowało dyskusji w parach lub małych grupach podczas lunchu lub wieczorem, które mają tak pozytywny wpływ na działania grupy. Brakowało pomysłów z dyskusji podczas przerw i możliwości pogłębienia poszczególnych tematów. Większość grupy już się znała. To był nasz atut.

Edukacja społeczno-ekonomiczna jest edukacją demokratyczną

Naszym celem jest uczynienie gospodarki i społeczeństwa zrozumiałymi. Szczególnie w czasach głębokich przemian, zmian klimatycznych, zmian wymuszanych przez cyfryzację, negatywnych konsekwencji kryzysu koronnego, których należy się spodziewać dla gospodarki i bezpieczeństwa socjalnego obywateli: zrozumienie to może pomóc uniknąć popadania w interpretacji rzeczywistości, które idą w parze z pogardą dla innych osób lub grup.