Ei ole saladus: Töötuba …

… sotsiaal-majanduslik põhiharidus Lublinis/Poolas

Sotsiaalne ebavõrdsus, ökoloogia, kliima, eluase, tervis, sooline õiglus jne. – peaaegu kõigel on majanduslik mõõde. Selliste seoste mõistmiseks ei pea olema kõrgharidus. Just selline on meie seitsmest Euroopa riigist pärit kolleegide koostöö lähenemine. Nad kohtusid 22.-26. veebruarini 2022 WSEI Ülikoolis Lublinis/Poolas viiepäevasel seminaril, et arutada sotsiaalmajanduslikke teemasid ja katsetada täiskasvanuhariduse majandusalase kirjaoskuse meetodeid.

Üks sessioon algas “majandusliku kiirsuhtlusega” sotsiaalse ebavõrdsuse teemal. Millist seost näevad osalejad ebavõrdsuse ja enesekindluse vahel, millised seosed on ebavõrdsuse ja kliimamuutuste või tervise vahel? Järgnevas sisendis said kolleegid teada ebavõrdsuse määratlusi, ülemaailmse ebavõrdsuse ajaloo aspekte, tänast sissetulekute ja jõukuse ebavõrdsust riikide vahel ja muud. Arutati ka erinevaid viise, kuidas ühiskonnad aitavad kaasa CO2 heitkogustele ja seega globaalsele soojenemisele.

Seejärel olid uudishimu ja intuitsioon nõutud, kui osalejad uurisid keskkonda, kaaludes neid küsimusi: “Kus te tajute ebavõrdsust?”, “Kellele on infrastruktuur (mitte) ehitatud?”, “Millist rolli mängib raha?”, “Kus teie ümber võib olla ebavõrdsus, mida te ei näe?”.

Uurimuste üle peetud mõttevahetus liikus seejärel edasi ebavõrdsuse vähendamiseks võetavate meetmete arutamisele. Lõppude lõpuks ei ole jagunemine rikastele ja vaestele, tervetele ja mittetervetele, puuetega – mittepuuetega jne. mitte ainult moraalne probleem, millega kaasneb kannatanute alandamine. See on makromajanduslik probleem, mis mõjutab kogu ühiskonda. Majandused jätavad oma potentsiaali kasutamata ja ressursid lähevad raisku.

Nädala jooksul koguti terve kimp teemasid ja meetodeid, et töötada välja õppematerjalid ühisele õppeplatvormile. Keskenduti ka majanduskasvu ja jätkusuutlikkuse, maksustamise, erinevate majandusteaduskondade, migratsiooni, feministliku majanduse ja raha edasise digitaliseerimise küsimustele.

Pärast 2020. aasta novembris toimunud veebiseminari kogemust oli projektirühm seekord otsustanud hübriidse ürituse kasuks. Seega olid ekraanil osalejad neljast Lublini partnerorganisatsioonist ning kolleegid Barcelonast, Dublinist ja Tartust (Eesti). See võimaldas palju intensiivsemat ja inspireerivamat õpikogemust.

Tagasiside ühelt osalejalt: “Nüüd on mul ettekujutus Euroopa koostööst. Põnev ja väga viljakas kogemus.