Töötuba teemal: raha, loodus, heaolu.

“See oli palju parem, kui ma ootasin.” “Infovahetus- ja tagasiside olid väga väga head” “Koostöö, see on see, milleks ELi projektid ongi.”

Need olid kolm tagasisidet 5-päevaselt “Fresh-up Economics” veebiseminarilt. Seminari raames arutati õppeplatvormis esitletavaid kaastöid – ja kas need on piisavalt mõistetavad tänapäevases rahateoorias, kliimas ja majanduses, võlgades, Euroopas ja globaalses lõunas, kriiside haldamise majandusstrateegiates, avalikes hüvedes ja sotsiaalhoolekandes jne. Värskelt mõjuv ja kogemusterohke Iiri kolleeg tutvustas interaktiivsete veebitööriistade kasutamist. Didaktiliste osade osalisel katsetamisel rakendati viivitamatult Mentimeetrit, Speakeasy, Jamboardi ja Padletit. Sellised töötoad on mitte-sensuaalne-sensuaalne kogemus ega saa asendada “päris” töötuba. Sellegipoolest: oodatust parem!

Naiste majanduslik võimestamine

Naised on tööturul sageli ebasoodsamas olukorras. Sageli teenivad nad võrreldes meestega samadel ametikohtadel vähem. Ka juhtivatel ametipositsioonidel on naised vähem esindatud. Neid peetakse ka “riskigrupiks”, kui nad on üksikvanemad. Ja kui neil on ka võimalus oma võimalusi reaalsuseks muuta, puudub neil endal piisav enesekindlus. Tšehhi organisatsiooni AVITEUM uuris neid küsimusi ja koostas omapoolse strateegiad naiste mõjuvõimu suurendamiseks seoses nende oskustega tööturul. Kolleegide tagasiside strateegiale oli viljakas. Välja tuldi mitmeperspektiivse lähenemisega. Selleks viidi kokku erinevaid kaalutlusi. Mis on tulemus, see on varsti õppeplatvormil lugemiseks. 🙂

Jälle, jälle, jälle: videokoosolek

Euroopa koostööprojekti töötajad olid Interneti-kohtumistega tuttavad juba enne Corona pandeemia puhkemist. Ka selles projektis on koostöö liikunud virtuaalsesse keskkonda, kuid mõistame ka seda, et ühine projekti sisuga töötamine ja ühismeetodid nõuavad reaalseid vahetuid kohtumisi. Viimasel kohtumisel arutasime projekti erinevaid koostöövõimalusi nii digitaalselt kui reaalse kokkusaamise kujul. Euroopa vaimu edendamine kodanike seas kui ka riikide vahel sõltub avatud piiridest – kõigi jaoks.

Fabio Mangione on Unsplash/montage SB, weltgewandt e.V.

Majandusstrateegiad kriisi ohjamiseks: videokonverents

Seitsme EL-i riigi kolleegide rühm alustas Tatus toimuma pidanud viiepäevase seminari asemel videokonverentse, et üheskoos panustada projekt raames väljaarendatava õppeplatvormi loomisele. Esimese kohtumise keskseks teemaks oli kahe teemaartikli arutamine. Üks oli koostatud Hispaania partnerorganisatsiooni ITD -Innovación, Transferencia y Desarrollo poolt, teemaks „Majandusstrateegiad kriisist ülesaamiseks: kas kokkuhoiumeetmed või valitsuse investeerimisprogrammid?“ Teise artikli loojaks oli WSEI Ülikool Lublinist (Poolas), teemaks “Euroopa: konkurents või koostöö”? Tegemist on oluliste teemadega, mis väga hästi sobivad kokku Euroopa praeguse olukorraga. Artiklite põhine infovahetus oli tulemuslik.

Meie esimene kohtumine Prahas


Tšehhi partnerorganisatsioon Aviteum kutsus kolleegid Viinist / Austriast, Tartust / Eestist, Dublinist / Iirimaalt, Lublinist / Poolast, Barcelonast / Hispaaniast ja Berliinist esimesele projekti koosolekule, mis toimus Prahas 7. – 9. novembril 2019. Kokkusaamise raames plaaniti ühiselt struktuur ja sisu täiskasvanute sotsiaalmajandusliku hariduse õppeplatvormi arendamiseks. Eelkõige tegeleti intensiivselt sihtrühma ja tulevaste kasutajate vajadustega. Täpsustati käsitletavaid majandusteemasid: turg ja riik, tööjõud, raha, maksud, võlad, ränne ja globaalne õiglus. Peale seda jäädi ootama projekti partnerorganisatsioonide esimesi tekste erinevatel teemadel.