Meie tulevik

Peipsi Piiriülese Koostöö Keskus korraldas 14/06/2022 arutelu keskkonnasäästliku majanduse küsimuste üle täna ja tulevikus. 40 osalejale – nii õpilastele kui ka täiskasvanute koolitajatele – tutvustati kahte panust, mille organisatsiooni töötaja oli projekti õppeplatvormi jaoks ette valmistanud. Üks neist on kursus “Avalikud hüved ja sotsiaalne heaolu“. Teine oli kursus “Majanduskasv ja jätkusuutlik areng“.

Teisel teemal tekkis arutelu “rohelise” majanduskasvu üle: kas see lähenemine pakub võimalusi või on see pigem lõksu? Kas rohelise kapitalistliku majanduse poole püüdlemine on illusioon? Kas sellel on üldse tulevikku? Või on see ainus mõistlik tee edasi? Kui jah, siis kuidas me selleni jõuame? Mis peab selleks muutuma? Kas arengu kontseptsioon võib aidata? Mida tähendab “säästev areng”? Milliseid rõhuasetusi seavad erinevad majandussuunad sellel teemal? Vahetuse käigus sai selgeks, et need tulevikuküsimused valmistavad eriti noortele suurt muret.

Õhtu teine osa oli pühendatud õppeplatvormi edasistele kursustele. Ettekanded olid suunatud eelkõige täiskasvanute koolitajatele. Neid tuleks julgustada lisama majandusküsimusi rohkem oma haridustegevusse.

“On tore, et sellised projektid on olemas”, “Platvorm pakub palju materjali”.