Peníze, příroda, sociální péče: Workshop

„To bylo mnohem lepší, než jsem čekal.“
„Způsob poskytování zpětné vazby byl vemi podnětný.“
„Spolupráce, o tom jsou projekty EU.“
Toto jsou tři zpětné vazby na 5denní webinář v rámci projektu „Fresh-up Economics“. Během celého týdne jsme společně s partnery ze sedmi evropských zemí diskutovali o příspěvcích, které již brzy zveřejníme na vzdělávací platformě. Naší snahou je zpřístupnit ekonomická témata běžnému čtenáři – ať už se jedná o moderní měnovou teorii, klima a ekonomiku, zadlužení, ekonomické strategie pro zvládání krizí či veřejné statky a systém sociální péče. Během webináře seznámila celý tým naše kolegyně z Irska s používáním interaktivních online nástrojů. Nástroje jako Mentimeter, SpeakEasy, Jamboard či Padlet jsme aktivně využili během testování didaktických částí naších příspěvků. Online workshopy nemohou nahradit setkání tváří v tvář, přesto i takový zážitek byl „mnohem lepší, než jsme čekali!“

Ekonomické zmocnění žen

Ženy jsou na trhu práce často znevýhodněny. Obvykle vydělávají méně na srovnatelných pozicích. Ženy jsou na řídících pozicích stěží zastoupeny. Jsou vnímány jako „riziková skupina“, jsou-li v postavení rodičů samoživitelů. A často jim chybí sebevědomí naplnit své kariérní vize. Zakladatelka české expertní organizace AVITEUM, která se zabývá podporou projektů se sociálním dopadem, se těmito otázkami zabývala ve svém příspěvku. Ten se zaměřoval na možnosti a nástroje podpory ekonomického postavení žen včetně podnikavosti. Zpětná vazba od dalších partnerů projektu #freshupeconomics byla velmi inspirativní a znovu otevřela otázku multiperspektivního přístupu a jeho důležitosti při prezentaci jakéhokoliv tématu. Finální příspěvek si jíž brzy přečtete na vzdělávací platformě. 🙂

Umění dávat zpětnou vazbu

Práce na tvorbě vzdělávací platformy je sama o sobě procesem učení. To bylo zcela zřejmé již během naší poslední videokonference 6. 8. 2020. V dobrém slova smyslu. Diskutovali jsme o příspěvku, který vytvořili kolegové z Vídně, jehož tématem bylo „Klima a ekonomika“. Feedback jsme dali také estonským kolegům k jejich příspěvku na téma „Veřejné statky a sociální péče“. Záhy vyvstala otázka, zda a proč se snažit zahrnovat různé perspektivy a pohledy odlišných ekonomických škol. Přetížili bychom běžného čtenáře různými interpretacemi jednotlivých témat? Partneři projektu ze sedmi evropských organizací vycházejí z odlišných myšlenkových proudů ekonomiky. A právě to považujeme za jednu z největších devíz projektu. Diverzita spolupráce je klíčem k nacházení porozumění. I nadále budeme pokračovat v online spolupráci a věříme, že příležitost k osobnímu setkání bude již brzy.

Znovu, znovu, znovu: videokonference

Realizátoři evropských projektů aktivně využívali videokonference a online spolupráci již před vypuknutím pandemie koronaviru. V době vyhlášení výjimečného stavu jsme se tak s kolegy přesunuli výhradně do online prostoru a pokračovali jsme v započaté práci. Během našeho posledního setkání jsme diskutovali možnosti spolupráce na dálku. Uvědomujeme si, že zejména práce na metodických a didaktických materiálech a výměna zkušeností vyžaduje přímá setkání. Podpora evropské sounáležti a přenosu zkušeností však nyní záleží na otevření hranic pro všechny.

Obrázek: Fabio Mangione on Unsplash/fotomontáž: SB, weltgewandt e.V.

Ekonomické strategie pro zvládnutí krize: Videokonference

Namísto pětidenního workshopu v estonském Tartu zahájila skupina kolegů ze sedmi zemí EU sérii videokonferencí. Během nich diskutovali o podobě vzdělávací platformy, kterou v současné době vyvíjejí. První setkání bylo věnováno rozboru dvou článků. Jeden byl napsán španělskými partnery z organizace ITD – Innovación, Transferencia y Desarrollo na téma „Ekonomické strategie pro řešení krizí: Úsporná politika nebo více vládních investic?“ Druhý vytvořil kolega z polské WSEI Univerzity v Lublinu na téma: „Evropa: Soutěž nebo spolupráce“? Obě témata jsou velmi aktuální a reflektují současnou situaci v Evropě. Výměna názorů tak byla velmi podnětná a výstupy z ní využijeme při tvorbě dalších materiálů.

Naše první setkání v Praze

Česká partnerská organizace AVITEUM pozvala kolegy z Vídně (Rakousko), Tartu (Estonsko), Dublinu (Irsko), Lublinu (Polsko), Barcelony (Španělsko) a Berlína (Německo) na první projektové setkání v Praze od 7. do 9. listopadu 2019. Společně jsme naplánovali podobu a obsah vzdělávací platformy pro sociálně-ekonomické vzdělávání dospělých. Zejména jsme se znovu intenzivně zabývali cílovou skupinou a potřebami budoucích uživatelů. Diskutovali jsme o doladění ekonomických témat, která se budou zaměřovat na: trh a stát, práce, peníze, daně, dluh, migraci a globální spravedlnost. Nyní netrpělivě očekáváme první texty partnerských organizací, o kterých budeme diskutovat na příštím setkání.