SVĚT KOLEM NÁS V EKONOMICKÉM KONTEXTU

Jak čelit současným ekonomickým výzvám a nerovnostem?

Partnerská organizace AVITEUM se sídlem v Praze / Česká republika uspořádala 22. června 2022 seminář, jehož cílem bylo představit vzdělávací platformu a podnítit výměnu názorů na ekonomické výzvy. Na programu byly tyto otázky: Jak ekonomika ovlivňuje naše životy? Mají ženy a muži rozdílné postavení na trhu práce? Co je feministická ekonomie a jak může přispět ke snížení nerovností? Jak se můžeme informovat o ekonomických otázkách? Jaké praktické nástroje k tomu máme k dispozici? Které z nich nabízí vzdělávací platforma? A konečně, jak můžeme řešit současné ekonomické výzvy?

Čeští kolegové tak navázali na aspekty, na kterých sami pracovali (feministická ekonomie, ekonomické posílení žen). Současně začlenili otázky, na které kolegové z partnerských organizací vypracovali kurzy, a předložili je širokému publiku k diskusi.

Účastníci vyjádřili vysoké ocenění tematické rozmanitosti, která je prostřednictvím vzdělávací platformy patrná. Rovněž uvedli, že je zapotřebí více vzdělávacích materiálů o tom, jak využívat úspory, aby nedocházelo ke ztrátě hodnoty v důsledku inflace. Stejně tak by měla být podporována připravenost k získávání digitálních dovedností a kritického myšlení. Bylo také navrženo zahrnout do firem problematiku rovnosti žen a mužů a také odpovídajícím způsobem žádat o nové výzvy prostřednictvím programu ESF.

Jak akce ukázala, zamyšlení nad ekonomickými výzvami může dát mnohé do pohybu…