Šíření socioekonomické gramotnosti v Evropě

Od května do července 2022 se v sedmi evropských městech, v Berlíně, Vídni, Praze, Tartu, Lublinu, Dublinu a Barceloně, konají akce zaměřené na socioekonomické vzdělávání, jejichž cílem je představit vzdělávací platformu pro socioekonomické vzdělávání v Evropě. Kolegové ze zúčastněných partnerských organizací představí platformu místnímu publiku, prodiskutují s účastníky několik témat kurzů a uplatní metody, které se během spolupráce naučili od svých partnerů. Cílem je umožnit vzdělavatelům dospělých zahrnout socioekonomická témata do své vzdělávací práce. Cílem je také to, aby občané našli inspiraci a zapojili se do řešení sociálních a ekonomických otázek. Kurzy je mohou podpořit v rozvoji vlastního, reflektovaného úsudku o relevantních a aktuálních tématech. To vychází z přesvědčení, že k hledání demokratických řešení různých krizí a výzev v Evropě i ve světě je zapotřebí myšlenek všech lidí.