Šíření socioekonomické gramotnosti v Evropě

Od května do července 2022 se v sedmi evropských městech, v Berlíně, Vídni, Praze, Tartu, Lublinu, Dublinu a Barceloně, konají akce zaměřené na socioekonomické vzdělávání, jejichž cílem je představit vzdělávací platformu pro socioekonomické vzdělávání v Evropě. Kolegové ze zúčastněných partnerských organizací představí platformu místnímu publiku, prodiskutují s účastníky několik témat kurzů a uplatní metody, které se během spolupráce naučili od svých partnerů. Cílem je umožnit vzdělavatelům dospělých zahrnout socioekonomická témata do své vzdělávací práce. Cílem je také to, aby občané našli inspiraci a zapojili se do řešení sociálních a ekonomických otázek. Kurzy je mohou podpořit v rozvoji vlastního, reflektovaného úsudku o relevantních a aktuálních tématech. To vychází z přesvědčení, že k hledání demokratických řešení různých krizí a výzev v Evropě i ve světě je zapotřebí myšlenek všech lidí.

Představujeme vzdělávací platformu

Kolegové z projektového konsorcia se opět setkávají a představují výsledek své spolupráce, platformu pro socioekonomické učení.
Akce začíná v berlínské veřejné knihovně 19. listopadu v 18 hodin.
května 2022. Výklad o projektu a částech platformy bude
vést k takzvanému ekonomickému rychlému rande, které přiblíží publiku v
kontaktu.

Poté proběhne diskuse na aktuální ekonomické téma. Pod názvem „Digitální euro: prokletí, nebo požehnání?“, Dirk Schrade, náměstek generálního ředitele pro platební a zúčtovací systémy,
Deutsche Bundesbank, Dr. Norbert Häring, Handelsblatt a Dr. Dirk
Ehnts, Pufendorfská společnost, budou diskutovat o plánech na zřízení digitální měny.
centrální banky pro všechny občany. Jaké důsledky mohou mít pro občany
od toho očekávat? Podpoří to zrušení hotovosti? Bude to
důvod k obavám, protože „chytré“ platby pouze usnadňují placení.
transakce? Ale co jsou to peníze? Jak se vytvářejí? A jaká je role
centrální banky v ekonomice? Jak může „aktualizace“ demokracie
uspět – v době digitalizace peněz?

Přehled události

18.00 – 18.30 Představení vzdělávací platformy
18.30 – 19.00 „Ekonomické speed dating“
19.00 – 20.30 Panelová diskuse s účastí publika: Digitální euro: prokletí, nebo požehnání?
20.30 – 21.30 Kulinářské občerstvení na závěr večera

Místo konání: Wolfdietrich-Schnurre-Bibliothek, Bizetstr.
41, 13088 Berlín (15 minut od Alexanderplatz)
Čas: čtvrtek 19. 5. 2022, 18-21.30 hod.

Vstup je zdarma.

Akce pořádaná společností weltgewandt. Institut pro mezikulturní politiku
Vzdělávání ve spolupráci s Knihovnou Wolfdietricha Schnurreho, financováno
z programu Evropské unie Erasmus+.