Není to záhada: Workshop o …

… základní sociálně-ekonomické vzdělávání v Lublinu/Polsku

Sociální nerovnost, ekologie, klima, bydlení, zdraví, genderová spravedlnost atd. – téměř vše má ekonomický rozměr. Nemusíte mít vysokoškolské vzdělání, abyste tyto souvislosti pochopili. Přesně takový je přístup naší spolupráce kolegů ze sedmi evropských zemí. Ti se sešli od 22. do 26. února 2022 na pětidenním workshopu na univerzitě WSEI v Lublinu/Polsku, aby diskutovali o socioekonomických tématech a testovali metody pro ekonomickou gramotnost ve vzdělávání dospělých.

Jedno zasedání začalo „ekonomickým speed datingem“ o sociálních nerovnostech. Jakou souvislost vidí účastníci mezi nerovností a sebevědomím, jaké jsou souvislosti mezi nerovností a změnou klimatu nebo zdravím? V dalším vstupu se kolegové mohli dozvědět definice nerovnosti, aspekty historie globální nerovnosti, dnešní příjmovou a majetkovou nerovnost mezi zeměmi a další. Diskutovalo se také o různých způsobech, jakými společnosti přispívají k emisím CO2, a tím i ke globálnímu oteplování.

Poté se žádala zvědavost a intuice, když účastníci zkoumali životní prostředí a zvažovali tyto otázky: „Kde můžete vnímat nerovnost?“, „Pro koho je (ne)vybudována infrastruktura?“, „Jakou roli hrají peníze?“, „Kde kolem vás může existovat nerovnost, kterou nevidíte?“.

Následná výměna názorů o zkoumání přešla k diskusi o opatřeních k minimalizaci nerovnosti. Vždyť rozdělení na bohaté a chudé, zdravé a nezdravé, postižené – nepostižené atd. není jen morálním problémem, který s sebou nese ponížení pro ty, kterých se týká. Je to makroekonomický problém, který se týká celé společnosti. Ekonomika nevyužívá svůj potenciál a dochází k plýtvání zdroji.

V průběhu týdne byla shromážděna celá kytice témat a metod pro vytvoření vzdělávacích materiálů pro společnou vzdělávací platformu. Pozornost byla věnována také otázkám růstu a udržitelnosti, zdanění, různým ekonomickým školám, migraci, feministické ekonomii a další digitalizaci peněz.

Po zkušenostech s online workshopem v listopadu 2020 se projektová skupina tentokrát rozhodla pro hybridní akci. Na plátně tak byli přítomni účastníci ze čtyř partnerských organizací v Lublinu a kolegové z Barcelony, Dublinu a Tartu (Estonsko). To umožnilo mnohem intenzivnější a inspirativnější výuku.

Zpětná vazba od jednoho z účastníků: „Nyní mám představu o evropské spolupráci. Zajímavá a velmi přínosná zkušenost.