Majandusstrateegiad kriisi ohjamiseks: videokonverents

Seitsme EL-i riigi kolleegide rühm alustas Tatus toimuma pidanud viiepäevase seminari asemel videokonverentse, et üheskoos panustada projekt raames väljaarendatava õppeplatvormi loomisele. Esimese kohtumise keskseks teemaks oli kahe teemaartikli arutamine. Üks oli koostatud Hispaania partnerorganisatsiooni ITD -Innovación, Transferencia y Desarrollo poolt, teemaks „Majandusstrateegiad kriisist ülesaamiseks: kas kokkuhoiumeetmed või valitsuse investeerimisprogrammid?“ Teise artikli loojaks oli WSEI Ülikool Lublinist (Poolas), teemaks “Euroopa: konkurents või koostöö”? Tegemist on oluliste teemadega, mis väga hästi sobivad kokku Euroopa praeguse olukorraga. Artiklite põhine infovahetus oli tulemuslik.