Stopa COVID-19 v malých zemích

COVID-19 je celosvětovou pandemií, která silně zasahuje i malé země jako je např. Estonsko. V Estonsku byl během první vlny koronaviru nejméně zasažen sektor informačních technologií a komunikací, zatímco poskytovatelé ubytování, stravovacích služeb a cestovní kanceláře se ocitly v nejobtížnější situaci. Během nadcházející zimy vstupuje Estonsko do druhé vlny ve velmi oslabeném postavení. Zranitelnější odvětví jsou odpovědná za 14 procent přidané hodnoty a zaměstnávají každého pátého pracovníka v Estonsku.

Další informace: https://news.err.ee/1159305/foresight-center-estonian-economy-vulnerable-in-covid-19-second-wave

Český státní rozpočet je v rekordním deficitu 250 miliard

V důsledku pandemie koronaviru je státní rozpočet České republiky v rekordním schodku. Důvodem je snížení příjmů a růst výdajů spojených s řešením důsledků koronavirové krize. V důsledku pandemie došlo k propadu ekonomiky a poklesu zaměstnanosti. Daň z příjmů právnických osob poklesla meziročně o 19,3 miliardy Kč také v důsledku prominutí záloh na daních. Na straně druhé stát navyšuje sociální dávky a rodičovský příspěvek. Dávky v nezaměstnanosti vzrostly o 1,8 miliardy podle Ministerstva financí ČR. Důsledky této situace pocítíme pak především v roce následujícím.

Více informací najdete ZDE

Photo: Jason Leung, unsplash.com

Drive-in: krajské a senátní volby 2020

V důsledku pandemie koronaviru česká vláda umožnila tzv. volby drive-in, tj. hlasování z auta. Krajské a senátní volby tak začaly s předstihem na konci září a možnost hlasovat z auta získali lidé, kteří jsou v karanténě. Speciální režim voleb byl nabídnut také domovům seniorům a dalším zařízením, která byla kvůli koronaviru uzavřena. Oficiální volby proběhnou v České republice 2. a 3. října.

Více informací najdete ZDE

Photo: Micheile Henderson, unsplash.com

2050: Klimaticky neutrální Evropa

Na konci loňského roku představila Evropská komise „Evropskou zelenou dohodu“, která představuje soubor politických iniciativ se společným cílem učinit Evropu klimaticky neutrální do roku 2050. Ursula vod der Leyen, předsedkyně Evropské komise, uvedla, že: „Evropská zelená dohoda je naší novou strategií růstu. Pomůže nám snížit emise a vytvořit nová pracovní místa.“ Komise navrhne evropský zákon o klimatu, který přinese nové právní předpisy týkající se cirkulární ekonomiky zemědělství, energeticky efektivní výstavby nebo biologické rozmanitosti. Evropská komise plánuje investovat do všech hospodářských odvětví, aby dosáhla svého ambiciózního cíle přeměnit EU na nízkouhlíkovou ekonomiku. V září 2020 EK vyhlásila výzvu pro podávání výzkumných a inovačních projektů v hodnotě 1 miliardy EUR, které reagují na klimatickou krizi a pomáhají chránit jedinečné evropské ekosystémy a biologickou rozmanitost. Další informace naleznete na adrese: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1669

Photo: Guy Bowden, unsplash

Rozdíly v odměňování žen a mužů

Ženy a muži jsou za stejnou práci odměňováni rozdílně. Toto je fakt, který přetrvává navzdory skutečnosti, že mnoho vlád i Evropská unie má snahu tyto rozdíly potlačovat. Rozdíly mezi průměrným hodinovým výdělkem mužů a žen se v dílčích zemích EU diametrálně liší. Podle údajů Evropské komise (2018) ženy vydělávají o více než 16 % méně než muži. Nejvyšší rozdíl v odměňování žen a mužů je v Německu (20,8%), České republice (21,1%) a Estonsku (25,6%). Nejnižší rozdíl v odměňování žen a mužů je v Rumunsku (3,5%), Lucembursku (5,0%) či Itálii (5,0%).

  • V čem spočívají rozdíly v odměňování?
  • Jaké jsou rozdíly dle dílčích odvětví a v jendotlivých profesích?
  • Jaký dopad mají tyto rozdíly na sociální zabezpečení žen?

Odpovědi na tyto otázky najdete třeba zde: Rozdíly v odměňování žena a mužů v Evropě: infografika

Ženy a nerovnosti na trhu práce

Téma rovných příležitostí na trhu práce řeší vlády nejen evropských zemí již celou řadu let, nicméně mílovými kroky se dopředu stále nepohybujeme. Nerovné postavení zažívají lidé s různými typy znevýhodnění, starší lidé, mladí absolventi, ale i třeba ženy jako samostatná skupina. Tuto skutečnost ilustrují data OSN, ze kterých vyplývá, že:

  • u žen je vyšší riziko nezaměstnanosti než u mužů
  • ženy mají průměrně nižší platy než muži na obdobných pozicích
  • ženy mají omezenější přístup k sociální ochraně a finančním službám
  • ženy jsou vystaveny vyšší míře diskriminace a mají ztížený přístup k vrcholovým pozicím
  • ženy jsou nepoměrně více zodpovědné za péči o děti či rodinné příslušníky a tato práce není zhodnocena

Více informací a odkazy na zdroje výše uvedených závěrů najdete na stránkách UN WOMEN.

Obrázky: Christina @ wocintechchat.com on Unsplash