Vajalikud andmed

Üleminek rohelisele majandusele ei nõua mitte ainult idealismi ja algatust, vaid ka andmeid; Eesti koostööplatvorm Rohetiiger püüab edendada rohelise majanduse arengut ning muude plaanide hulgas soovib platvorm välja töötada süsteemi toodete keskkonnajälje andmepõhiseks hindamiseks. Lisateave: https://estonianworld.com/knowledge/a-green-revolution-in-the-economy-is-possible-thanks-to-data/

Estonská ekonomika: Růst o 4,5 procenta v roce 2021

Rahandusministeeriumi majandusprognoosi kohaselt on kriisi põhi ületatud ning majanduse taastumist võib oodata järgmisest aastast. COVID-19 puhangu majanduslik mõju jääb Eestis ja Põhja-Euroopas väiksemaks kui Euroopa Liidu keskmine. Kriisi mõju on Eesti majanduse erinevate sektorite vahel väga ebaühtlaselt jaotunud.

Rohkem infot: https://www.rahandusministeerium.ee/en/news/estonian-economy-forecast-grow-45-cent-2021

COVID-19 jalajälg väikestes riikides

COVID-19 jalajälg väikestes riikides mõjutab tugevalt nende majandust. Eestis tabas infotehnoloogia- ja kommunikatsioonisektorit kevadine koroonaviiruse esimene laine kõige vähem. Kõige raskemasse olukorda sattusid majutusettevõtjad, toitlustajad ja reisibürood. Eeloleval koroonaviiruse teise laine taustal on Eesti haavatavas. Haavatavamad sektorid annavad Eestis tööd igale viiendale töötajale.

Lisateave: https://news.err.ee/1159305/foresight-center-estonian-economy-vulnerable-in-covid-19-second-wave

2050: kliimaneutraalne Euroopa

Eelmise aasta lõpus võttis Euroopa Komisjon kasutusele Euroopa rohelise kokkuleppe, mis esindab poliitiliste algatuste kogumit, mille ühine eesmärk on muuta Euroopa kliima neutraalseks 2050. aastal. Euroopa Komisjoni president Ursula vod der Leyen märkis, et: Euroopa roheline pakkumine on meie uus kasvustrateegia. See aitab meil töökohti luues vähendada heitkoguseid. ” Komisjon teeb ettepaneku Euroopa kliimaseaduse kohta, millega võetakse vastu uued õigusaktid ringmajanduse, põllumajanduse, ressursitõhusa ehitamise või bioloogilise mitmekesisuse kohta. Euroopa Komisjon kavatseb investeerida kõikidesse majandussektoritesse, et saavutada oma ambitsioonikas eesmärk muuta EL süsinikdioksiidiheitest madalaks ja süsinikdioksiidiheitest madalamaks. 2020. aasta septembris algatas EÜ ühe miljardi euro suuruse konkursi teadus- ja innovatsiooniprojektidele, mis reageerivad kliimakriisile ja aitavad kaitsta Euroopa ainulaadseid ökosüsteeme ja bioloogilist mitmekesisust. Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1669