2050: kliimaneutraalne Euroopa

Eelmise aasta lõpus võttis Euroopa Komisjon kasutusele Euroopa rohelise kokkuleppe, mis esindab poliitiliste algatuste kogumit, mille ühine eesmärk on muuta Euroopa kliima neutraalseks 2050. aastal. Euroopa Komisjoni president Ursula vod der Leyen märkis, et: Euroopa roheline pakkumine on meie uus kasvustrateegia. See aitab meil töökohti luues vähendada heitkoguseid. ” Komisjon teeb ettepaneku Euroopa kliimaseaduse kohta, millega võetakse vastu uued õigusaktid ringmajanduse, põllumajanduse, ressursitõhusa ehitamise või bioloogilise mitmekesisuse kohta. Euroopa Komisjon kavatseb investeerida kõikidesse majandussektoritesse, et saavutada oma ambitsioonikas eesmärk muuta EL süsinikdioksiidiheitest madalaks ja süsinikdioksiidiheitest madalamaks. 2020. aasta septembris algatas EÜ ühe miljardi euro suuruse konkursi teadus- ja innovatsiooniprojektidele, mis reageerivad kliimakriisile ja aitavad kaitsta Euroopa ainulaadseid ökosüsteeme ja bioloogilist mitmekesisust. Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1669