Sotsiaal-majandusliku kirjaoskuse levitamine Euroopas

2022. aasta maist kuni juulini toimuvad sotsiaalmajandusliku hariduse üritused seitsmes Euroopa linnas: Berliinis, Viinis, Prahas, Tartus, Lublinis, Dublinis ja Barcelonas, et tutvustada sotsiaalmajandusliku hariduse õppeplatvormi Euroopas.

Osalevate partnerorganisatsioonide kolleegid tutvustavad platvormi kohalikule publikule, arutavad osalejatega mitmeid kursuste teemasid ja rakendavad koostöö käigus partneritelt õpitud meetodeid. Eesmärk on anda täiskasvanute koolitajatele võimalus kaasata sotsiaalmajanduslikke küsimusi oma õppetöösse. Eesmärk on ka see, et kodanikud leiavad inspiratsiooni ja tegelevad sotsiaalsete ja majanduslike küsimustega. Kursused võivad toetada neid omaenda, reflekteeritud hinnangute kujundamisel asjakohastel ja aktuaalsetel teemadel. See tuleneb veendumusest, et kõigi inimeste ideid on vaja, et uurida demokraatlikke lahendusi erinevatele kriisidele ja väljakutsetele Euroopas ja kogu maailmas.